Nieuws

Het faillissementsverzoek: een machtig wapen

Het faillissementsverzoek: een machtig wapen

Indien uw klant niet betaalt en u genoodzaakt bent incassomaatregelen te treffen, is het aanvragen van zijn faillissement één van de middelen die u ter beschikking staat. Het indienen van een faillissementsverzoek kan een advocaat relatief goedkoop en in korte tijd voor u doen.

Indien uw debiteur met een faillissementsverzoek wordt geconfronteerd en wil voorkomen dat hij failliet wordt verklaard, kan dit aanleiding zijn om alsnog tot betaling van uw vordering over te gaan. Vaak leidt een faillissementsverzoek daarom tot een resultaat.

Wat is er nodig voor een faillietverklaring?

Aan een faillietverklaring zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden. Voor de faillietverklaring is nodig dat de schuldenaar meerdere schulden onbetaald laat en verkeert ‘in de toestand van te hebben opgehouden te betalen’. Indien u het faillissement van uw debiteur wilt aanvragen, zult u dus hard moeten maken dat uw debiteur meerdere schuldeisers heeft en onbetaald laat. Mogelijk heeft hij ook schulden aan andere ondernemers uit uw branche of bij zijn bank of de Belastingdienst. Samen met uw advocaat kan worden nagegaan of er andere schulden zijn die als ‘steunvordering’ kunnen dienen. Voor het gebruik van deze steunvorderingen is het niet nodig dat de schuldeisers meewerken aan de faillissementsaanvraag. Steunvorderingen hoeven ook niet opeisbaar te zijn.

Failliet laten gaan, of niet?

Indien het voor de (eerste) faillissementszitting niet komt tot betaling van uw vordering, is het van belang om aan de hand van de kans van slagen van het faillissementsverzoek te beoordelen of u de zitting wilt laten doorgaan, uw verzoek wilt aanhouden of intrekken. Dat laatste is soms beter dan dat u de debiteur failliet laat gaan. U houdt dan de mogelijkheid om op een later moment opnieuw incassomaatregelen te treffen. Is het faillissement eenmaal uitgesproken dan wordt het vermogen van de schuldenaar namelijk verdeeld onder alle schuldeisers, in de volgorde die de wet aangeeft. En meestal staat u niet bovenaan... 

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.