Nieuws

Waarom is het aantal faillissementen zo laag?

In de zomer van 2020 werd een ‘golf aan faillissementen’ in het najaar van 2020 voorspeld (zie onder andere Trouw op 18 juni 2020). Dergelijke voorspellingen kwamen van gerenommeerde partijen en passen ook binnen het beeld van de verwachtingen, namelijk dat ons land (samen met de rest van de wereld) in economisch zware tijden verkeert.

De realiteit is dat het aantal uitgesproken faillissementen sinds de coronacrisis opvallend laag is. Als bijvoorbeeld de periode van januari tot en met april in 2019 en 2021 wordt vergeleken, dan blijkt dat er in deze periode in 2019 1.634 faillissementen werden uitgesproken, terwijl dat in 2021 er nog maar 826 waren. In de maanden september, november en december 2020 en maart 2021 was nog een kleine toename te zien, maar verder is sprake van een gestaag dalende lijn.

Oorzaak daling

De oorzaak van de opvallende daling is niet onderzocht, maar wordt veelal gezocht in de overheidsmaatregelen. Bedrijven worden gesteund en er is wetgeving ontwikkeld op basis waarvan de Faillissementswet niet onverkort geldt en eenvoudiger uitstel kan worden gekregen bij een faillissementsaanvraag. Verder verleent de Belastingdienst geen steunvorderingen meer, terwijl een steunvordering essentieel is voor een ‘succesvolle’ faillissementsaanvraag. Een kritische vraag over dit onderwerp is of het een en ander er niet toe leidt dat niet-levensvatbare bedrijven in leven worden gehouden, met op termijn een negatief effect op de economie. Een optimist schrijft het beperkt aantal faillissementen toe aan de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en voorspelt een blijvende beperking van het aantal faillissementen. Wat nog niet zo vaak wordt geopperd, is dat de coronacrisis en de daling van het aantal faillissement wellicht toevalligerwijs tegelijktijdig plaatsvinden.

Cijfers faillissementen

Op rechtspraak.nl zijn de cijfers over het aantal uitgesproken faillissementen sinds 2000 gepubliceerd. Deze cijfers zijn in de onderstaande tabel verwerkt en daaruit blijkt dat het aantal faillissementen in 2020 past in de dalende lijn die in 2014 is ingezet. In 1999 werden er volgens het CBS 3.840 faillissementen uitgesproken en dat is lager dan in 2020. De periode van 1998 en vroeger is moeilijk te vergelijken met de situatie van vandaag, omdat in 1998 de Wet schuldsanering natuurlijk personen (de WSNP) is ingevoerd.

 

Het beperkte aantal faillissementen kan dus wellicht ook ‘gewoon’ deels worden verklaard door de economische conjunctuur. Een belangrijke kanttekening daarbij is wel dat, als het gemiddelde aantal faillissementen in de eerste vier maanden van 2021 hetzelfde blijkt te zijn als het gemiddelde van heel 2021, het aantal faillissementen per jaar sinds de jaren 60 niet zo laag is geweest. Waar de invoering van de WSNP in 1999 voor een trendbreuk zorgde, kan de Wet homologatie onderhands akkoord (de WHOA) dat wellicht in 2021 ook doen, de tijd zal het leren.

 

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.