Arbeidsrecht

Wanneer u een arbeidsovereenkomst aangaat, wanneer u werkt, of indien u ontslagen wordt, heeft u te maken met arbeidsrecht. Werkgevers en werknemers weten niet altijd wat hun rechten zijn. Daardoor begaan ze fouten die soms juridisch onherstelbaar zijn. Het arbeidsrecht bestaat uit twee delen: het individuele en het collectieve arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht regelt relaties tussen werkgevers en werknemers die arbeid verrichten in ondergeschikt verband. Welke functie u ook vervult, De Koning Advocaten adviseert zowel de werknemer als de werkgever en daarbinnen de bedrijfsjurist, P&O adviseur, management en directie. Ook ambtenaren en hun bevoegd gezag staan wij bij. De meeste ambtenaren hebben dezelfde rechten als 'gewone' werknemers in het bedrijfsleven. Soms is hun positie echter net weer anders. Wij geven antwoord op vele vragen.

Omdat het arbeidsrecht voortdurend aan verandering onderhevig is, zijn specialisten op dit vakgebied geboden. Onze advocaten op de sectie arbeidsrecht blijven voortdurend op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen, waardoor wij u goed kunnen adviseren. De Koning Advocaten beschikt over kundige en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten die u kunnen uitleggen wat uw rechten in uw specifieke situatie zijn. Onze arbeidsrechtadvocaten houden zich onder andere bezig met zaken als ontslag (individueel en collectief), ontslag op staande voet en ontbindingsprocedures, beëindiging bij ziekte, opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, flexibele arbeidsovereenkomsten (detachering, freelance, ZZP’ers etc.), medezeggenschap, collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s), arbeidsrechtelijke problemen bij bedrijfsovergang (fusies, overnames en outsourcing), ambtenarenrecht en aansprakelijkheid van directieleden.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan onder meer plaatsvinden door wederzijdse opzegging, door een ontslagprocedure via het UWV, door ontbinding via de kantonrechter en door ontslag op staande voet. Deze beëindigingsprocedures verschillen enorm van elkaar en bij iedere vorm moet rekening gehouden worden met specifieke wetgeving. Indien de werkgever een verkeerde weg heeft gevolgd en de werknemer een procedure start, kan het ontslag nietig worden verklaard met als gevolg dat u als werkgever loon verschuldigd bent. U wordt dan geconfronteerd met hoge kosten. Voorkom dat door tijdig contact met ons op te nemen.

Ook adviseren wij over het sociaal zekerheidsrecht waarmee u te maken heeft bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Wij kunnen bijvoorbeeld een risicoanalyse maken ten aanzien van een eventuele loonsanctie of een verhaalssanctie van het UWV. Tevens kunnen wij u van dienst zijn indien uw uitkering wordt geweigerd of ingetrokken, indien de hoogte van uw uitkering onjuist is vastgesteld of indien u te maken krijgt met een sanctiebesluit.

Image

Bel mij terug

Ongeldig

Invalid Input

Ongeldig

Invalid Input

Invalid Input

Ons team Arbeidsrecht


Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.