Nieuws

Vacature: Advocaat-Stagiair/Juridisch Medewerker

Vacature: Advocaat-Stagiair/Juridisch Medewerker

De Koning Advocaten is een no-nonsense kantoor. Goed geoutilleerd, professioneel en slagvaardig. De cliënten staan voorop.

Betaalt of ontvangt u (kinder)alimentatie? Vanaf 1 januari 2023 wordt het alimentatiebedrag verhoogd met 3,4 procent.

Betaalt of ontvangt u (kinder)alimentatie? Vanaf 1 januari 2023 wordt het alimentatiebedrag verhoogd met 3,4 procent.

De wettelijke indexering wordt op grond van de wet (artikel 1:402a BW) jaarlijks vastgesteld door de overheid. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie.

UWV berekent compensatie transitievergoeding onjuist

UWV berekent compensatie transitievergoeding onjuist

Werkgevers kunnen bij het UWV compensatie aanvragen voor het bedrag aan transitievergoeding dat zij hebben betaald in het kader van ontslag voor werknemers die meer dan twee jaar ziek zijn geweest.

Een ‘huis-, tuin- en keukenongeval’ in de Hema

Een ‘huis-, tuin- en keukenongeval’ in de Hema

Kort geleden oordeelde de rechtbank Rotterdam dat een medewerkster van Hema geen recht had op schadevergoeding, omdat Hema niet aansprakelijk is voor de door haar opgelopen schade.

Let op, belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht!

Let op, belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht!

Per 1 augustus 2022 zal de 'Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden' in werking treden. Het doel van deze wet is om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

Kan een zzp'er zonder meer overstappen naar de inlener?

Kan een zzp'er zonder meer overstappen naar de inlener?

In de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het voor uitzendbureaus, detacheringsbureaus en andere uitleners belangrijk dat zij zowel met hun medewerker als het inlenende bedrijf afspraken kunnen maken om te voorkomen dat hun medewerker na afloop van de terbeschikkingstelling overstapt naar de inlener. Dergelijke afspraken zijn echter niet zomaar toegestaan. 

Wie niet (tijdig) protesteert stemt toe?

Wie niet (tijdig) protesteert stemt toe?

Stel, u koopt een nieuw product, bijvoorbeeld een e-bike. Als koper mag u ervan uitgaan dat de e-bike, immers net nieuw, geen mankementen vertoont. Mocht u toch een probleem/gebrek ontdekken, dan wilt u natuurlijk dat de verkoper dit zo snel mogelijk oplost.

Ex-partner verhuist met kind, wat mag wel en wat mag niet?

Ex-partner verhuist met kind, wat mag wel en wat mag niet?

De ouder die als enige belast is met het gezag over het kind, mag bepalen waar het kind woont en mag dus ook verhuizen met het kind, zonder toestemming van de andere ouder. Onlangs bepaalde de Hoge Raad echter dat deze bevoegdheid niet onbegrensd is.

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.