Nieuws

Een ‘huis-, tuin- en keukenongeval’ in de Hema

Een ‘huis-, tuin- en keukenongeval’ in de Hema

Kort geleden oordeelde de rechtbank Rotterdam dat een medewerkster van Hema geen recht had op schadevergoeding, omdat Hema niet aansprakelijk is voor de door haar opgelopen schade.

Let op, belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht!

Let op, belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht!

Per 1 augustus 2022 zal de 'Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden' in werking treden. Het doel van deze wet is om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

Kan een zzp'er zonder meer overstappen naar de inlener?

Kan een zzp'er zonder meer overstappen naar de inlener?

In de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het voor uitzendbureaus, detacheringsbureaus en andere uitleners belangrijk dat zij zowel met hun medewerker als het inlenende bedrijf afspraken kunnen maken om te voorkomen dat hun medewerker na afloop van de terbeschikkingstelling overstapt naar de inlener. Dergelijke afspraken zijn echter niet zomaar toegestaan. 

Wie niet (tijdig) protesteert stemt toe?

Wie niet (tijdig) protesteert stemt toe?

Stel, u koopt een nieuw product, bijvoorbeeld een e-bike. Als koper mag u ervan uitgaan dat de e-bike, immers net nieuw, geen mankementen vertoont. Mocht u toch een probleem/gebrek ontdekken, dan wilt u natuurlijk dat de verkoper dit zo snel mogelijk oplost.

Ex-partner verhuist met kind, wat mag wel en wat mag niet?

Ex-partner verhuist met kind, wat mag wel en wat mag niet?

De ouder die als enige belast is met het gezag over het kind, mag bepalen waar het kind woont en mag dus ook verhuizen met het kind, zonder toestemming van de andere ouder. Onlangs bepaalde de Hoge Raad echter dat deze bevoegdheid niet onbegrensd is.

Vacature: Studenten

Vacature: Studenten

De Koning Advocaten biedt studenten de mogelijkheid in het laatste jaar van hun opleiding een studentstage van meestal twee maanden te lopen.

Ziekmelding na ontslagaanvraag staat niet in de weg aan ontbinding arbeidsovereenkomst

Ziekmelding na ontslagaanvraag staat niet in de weg aan ontbinding arbeidsovereenkomst

In een recente uitspraak van de Hoge Raad van 18 februari 2022 (ECLI:NL:HR:2022:276) heeft de Hoge Raad opheldering gegeven over de werking van het opzegverbod tijdens ziekte na een ontslagaanvraag.

Mag een werkgever zichtbare tatoeages verbieden?

Mag een werkgever zichtbare tatoeages verbieden?

Op 28 december 2021 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een zaak over het tatoeagebeleid bij RET (De Rotterdamse Electrische Tram N.V.).

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.