Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

Soms kun je er belang bij hebben om een schuldenaar failliet te laten verklaren, of de druk tot betaling op te voeren door het faillissement aan te vragen. Er bestaan nogal wat misverstanden over wat je nu precies nodig hebt om (succesvol) een faillissement aan te vragen. In 2018 heeft de Hoge Raad herhaald hoe het ook alweer zit.

Het aanwezig hebben van harddrugs is strafbaar gesteld. Voordat de politierechter bewezen kan verklaren dat het harddrugs betreft, moet het Openbaar Ministerie bewijzen dat zich in de aangetroffen poeder en pillen ook daadwerkelijk stoffen bevinden, die op grond van de Opiumwet verboden zijn.

Maakt u voor uw website gebruik van een zogenaamde “ cookie-wall“? Dan handelt u mogelijk in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wanneer een gekocht product gebreken vertoont, is het van belang om ‘tijdig’ te klagen, maar hoe snel is ‘tijdig’?

Het belang van de verklaring omtrent gedrag (VOG) neemt toe. Veel vaker wordt door een werkgever overlegging van de VOG gevraagd. Reden te meer om weer eens te melden hoe zo’n aanvraag wordt beoordeeld.

Ondanks dat de looptijd van de huurovereenkomst is verstreken, weigert de huurder de woning te verlaten. ‘Kan dat zomaar?’

Wat moet je met een rechtspersoon (de B.V.) als het leven van je bedrijf erop zit? 

Vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden smartengeldvergoeding voor familie van overledenen of ernstig gewonde slachtoffers.   

Soms is onderwerp van geschil met wèlke partij een overeenkomst nu eigenlijk is gesloten. Met name bij huurcontracten komt het nogal eens voor dat iemand in privé een huurcontract ondertekent, terwijl het bedrijf dat vervolgens het pand gaat gebruiken, een B.V. blijkt te zijn.

Al heel lang leven mens en dier samen. Van oudsher is de hond een belangrijke hulp geweest bij de jacht en heeft het paard de mens gediend om vracht te vervoeren of om te reizen. Dieren nemen tegenwoordig echter steeds vaker een plaats in als gezelschapsdier in het gezin.

Soms krijgen wij de vraag of wij ook zaken ‘pro deo’ (letterlijk: voor God) behandelen. Daarmee worden de zogenoemde ‘toevoegingen’ (ook wel bekend als gefinancierde rechtshulp) bedoeld. Dat houdt in dat een advocaat aan een rechtzoekende wordt toegevoegd en dat de advocaatkosten voor een deel (hoeveel is afhankelijk van het inkomen van de rechtzoekende) door de staat worden gedragen.

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl