Nieuws

Verzet instellen tegen een strafbeschikking loont

Verzet instellen tegen een strafbeschikking loont

Het is mogelijk om binnen twee weken nadat de strafbeschikking is uitgereikt, dan wel nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de verdachte bekend is met de strafbeschikking, daartegen verzet in te stellen.

De strafbeschikking

Sinds februari 2008 kan het Openbaar Ministerie (hierna ‘OM’) strafzaken afdoen zonder tussenkomst van de rechter door het opleggen van een strafbeschikking. De strafbeschikking verschilt van de transactie. In tegenstelling tot de transactie berust de strafbeschikking op een schuldvaststelling. Indien wordt berust in de strafbeschikking, kan achteraf niet worden gesteld dat de verdachte niet schuldig was. Het is een afdoeningsvorm waarbij de verdachte wordt vervolgd en bestraft. De strafbeschikking is daarom vergelijkbaar met een rechterlijke veroordeling, ook wat betreft vermelding op het strafblad.

Verzet

Het is mogelijk om binnen twee weken nadat de strafbeschikking is uitgereikt, dan wel nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de verdachte bekend is met de strafbeschikking, daartegen verzet in te stellen. Indien verzet wordt ingesteld, zal de zaak voor de rechter worden gebracht. De rechter beoordeelt de zaak opnieuw en beslist of de verdachte schuldig is en zo ja, welke straf moet worden opgelegd.

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat in veel gevallen, waarbij door de verdachte verzet werd ingesteld, door de rechter een lagere straf werd opgelegd dan in eerste instantie door het OM bij strafbeschikking werd opgelegd. Dat heeft te maken met het feit dat het OM de persoonlijke omstandigheden van de verdachte maar beperkt meeweegt. Een andere - nog belangrijkere - factor is dat het OM in haar richtlijnen hogere straffen hanteert dan rechters. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft in een brief d.d. 27 november 2017 aan de Tweede Kamer laten weten dat wordt overwogen door middel van strafbeschikkingen lagere straffen op te leggen om zo te voorkomen dat door verdachten verzet wordt ingesteld.

Verzet instellen loont

Vooralsnog is het echter nog niet zover. Dat betekent dat het OM in veel gevallen nog steeds hogere straffen uitdeelt in haar strafbeschikkingen dan uiteindelijk wordt opgelegd door de rechter indien er verzet wordt ingesteld door de verdachte. Verzet instellen loont dus in veel gevallen!

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.