Wet Arbeidsmarkt in Balans: Wordt het beter?

Wet Arbeidsmarkt in Balans: Wordt het beter?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een paar gevolgen op een rijtje.

Wordt het beter?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een paar gevolgen op een rijtje:

Ketenregeling

Vanaf 1 januari 2020 wordt de termijn weer maximaal 3 jaar voordat een contract voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden.

Transitievergoeding

Vanaf de eerste dag van het dienstverband dient bij einde dienstverband de transitievergoeding betaald te worden.

WW-premie

De WW-premie wordt hoger voor werknemers met een tijdelijk dienstverband en voor oproepkrachten.

Ontslag

Het lijkt er op dat ontslag via de kantonrechter iets gemakkelijker wordt, althans vanaf 2020 mogen meerdere ontslaggronden gecombineerd worden en hoeft er dus geen sprake te zijn van 1 voldragen ontslaggrond, maar kunnen meerdere ontslaggronden worden gecombineerd.

Oproepovereenkomsten

Na een jaar dient er een schriftelijk aanbod gedaan te worden voor een arbeidsovereenkomst gelijk aan het gemiddelde aantal uren van het jaar ervoor.

Of al deze en andere wetswijzigingen het arbeidsrecht beter en eenvoudiger maken is nog de vraag, maar duidelijk is dat de wetgever wil stimuleren om werknemers in ‘vaste dienst’ te nemen. ‘Minder flex, meer vast’, dat is het motto.

Gerelateerde artikelen