Nieuws

Adviesplichtig, of toch niet?

Adviesplichtig, of toch niet?

Sommige ondernemingsbesluiten (beslissingen van de directie) zijn adviesplichtig.

Dat wil zeggen dat de directie advies moet vragen aan de Ondernemingsraad. Een voorbeeld van een adviesplichtig besluit is een besluit dat een 'belangrijke inkrimping of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming' inhoudt of een besluit dat betrekking heeft op een 'belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming'. Er kan uiteraard discussie ontstaan of een besluit in één van die categorieën valt.

Spotify

Deze discussie was bij Spotify NL aan de orde. Spotify heeft een wereldwijde inkrimping van personeel aangekondigd en in Nederland betekende dit dat 19 van de 172 werknemers (11%) ontslag zouden krijgen. Hoe dat er precies uit zou komen te zien, is onduidelijk gebleven, maar Spotify vond het geen belangrijke inkrimping en er zou ook geen sprake zijn van een belangrijke wijziging in de organisatie van Spotify NL, nu de organisatiestructuur van Spotify in Nederland nauwelijks wordt gewijzigd, aldus Spotify.

De Ondernemingskamer oordeelde op 10 januari 2024 anders. De aangekondigde reorganisatie is een belangrijke inkrimping van de omvang van de werkzaamheden van de onderneming van Spotify NL en heeft ook zwaarwegende gevolgen voor de werknemers die het treft: zij verliezen hun vaste baan. Spotify wordt verplicht om het reorganisatiebesluit in te trekken en krijgt een verbod om het reorganisatiebesluit uit te voeren.

Conclusie

Wat dit oordeel betekent voor de werknemers van Spotify is niet duidelijk. Het besluit zal mogelijk opnieuw worden genomen, nadat alsnog advies is gevraagd aan de Ondernemingsraad, maar het signaal van de Ondernemingskamer is duidelijk: bij een inkrimping van 11% kan de directie niet om de Ondernemingsraad heen.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.