Nieuws

Werkgever heeft een actieve scholingsplicht; anders geen ontslag

Werkgever heeft een actieve scholingsplicht; anders geen ontslag

Op 16 juli 2021 heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een zaak waarin de arbeidsovereenkomst door de werkgever was opgezegd na verkregen toestemming van het UWV (bedrijfseconomische reden). De werknemer verzocht de rechter de arbeidsovereenkomst te herstellen, omdat werkgever onvoldoende scholingsinspanningen zou hebben verricht. 

De rechtbank was dit met de werknemer eens. Toen bekend werd dat de functie van de werknemer zou komen te vervallen, had het volgens de rechtbank op de weg van de werkgever gelegen om samen met de werknemer te inventariseren welke functies passend (te maken) waren en of deze binnen een redelijke termijn beschikbaar zouden komen. Het had volgens de rechtbank op de weg van de werkgever gelegen om de werknemer te begeleiden en belemmeringen weg te nemen die bestonden voor herplaatsing. De werkgever had het initiatief moeten nemen om aan de werknemer, in het kader van herplaatsing, scholing op persoonsniveau aan te bieden. De werkgever had niet alleen aan de werknemer duidelijk moeten maken dat hij cursussen moest volgen, maar de werkgever had de werknemer ook voor deze cursussen moeten inschrijven. 

De rechter heeft de arbeidsovereenkomst hersteld, omdat de werkgever onvoldoende herplaatsingsinspanningen heeft verricht.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.