Werken tijdens ziekte bij andere werkgever levert geen dringende reden op voor ontslag op staande voet

Werken tijdens ziekte bij andere werkgever levert geen dringende reden op voor ontslag op staande voet

Recht en praktijk gaan niet altijd samen, is een veel gehoord gezegde. Dat blijkt wel weer uit een uitspraak van het Hof te ’s-Hertogenbosch. Juridisch goed te volgen, doch bij menig ondernemer zal deze uitspraak de wenkbrauwen doen fronsen.

In deze uitspraak oordeelt het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch dat het verrichten van nevenactiviteiten tijdens arbeidsongeschiktheid geen ontslag op staande voet rechtvaardigt. Werknemer was bij een andere werkgever als vertegenwoordiger werkzaam, zonder hiervan melding te maken bij de werkgever. Het hof is met de kantonrechter van oordeel dat het verrichten van nevenwerkzaamheden zonder deze te melden niet ernstig verwijtbaar is, gelet op de omstandigheden dat het niet om concurrerende activiteiten voor werkgever ging, dat werknemer arbeidsongeschikt was en dat niet gebleken is dat hij met die werkzaamheden zijn re-integratie heeft gefrustreerd. Om dezelfde redenen kan het hof werkgever niet volgen in zijn betoog dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om aan werknemer een volledige transitievergoeding toe te kennen, met andere woorden, de werkgever moet ook de volledige transitievergoeding betalen.

Het tijdens arbeidsongeschiktheid stiekem elders werken (weliswaar niet concurrerend) is dus niet ernstig verwijtbaar, althans in deze zaak, en ook geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Zoals ik al schreef, juridisch niet onbegrijpelijk, maar erg moeilijk uit te leggen aan de gemiddelde ondernemer in Nederland.

Gerelateerde artikelen