Nieuws

Leg afspraken goed vast! Bedoeling van partijen niet langer bepalend bij de kwalificatie van een (arbeids)overeenkomst.

Leg afspraken goed vast! Bedoeling van partijen niet langer bepalend bij de kwalificatie van een (arbeids)overeenkomst.

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld, dat de vastgestelde afspraken doorslaggevend zijn bij de kwalificatie van een (arbeids)overeenkomst.

Wat speelde er?

X wordt na partner en registeraccountant te zijn geweest bij een internationaal accountants- en belastingadviseursbedrijf benoemd als financieel directeur en statutair bestuurder van een Nederlandse systeembank. In dat kader hebben partijen een overeenkomst van opdracht gesloten. In deze overeenkomst van opdracht staan veel bekende arbeidsrechtelijke bepalingen, waaronder bijvoorbeeld een relatiebeding, verbod op nevenwerkzaamheden, geheimhoudingsbeding et cetera.

Al snel wordt voor de bank duidelijk dat X niet past binnen haar bedrijf, hetgeen resulteert in ontslag van X als statutair bestuurder. X laat het er niet bij zitten en stelt dat hij als werknemer nog in dienst is, nu de overeenkomst van opdracht eigenlijk dient te worden gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst.

De rechtbank wijst de vordering van X af. Volgens de rechtbank dient de overeenkomst at face value te worden beoordeeld en bestaat er geen aanleiding om door de tekst van de overeenkomst heen te kijken. Met andere woorden, het gaat bij de kwalificatie van een overeenkomst niet om de bedoeling van partijen, maar de vastgestelde afspraken zijn beslissend. De rechtbank oordeelt hiermee in lijn met hetgeen de Hoge Raad reeds in november 2020 heeft overwogen (HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746). Overigens meent de rechtbank dat de bedingen bekend uit het arbeidsrecht geen directe aanwijzing opleveren voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst, nu deze zijn te verklaren vanuit de omstandigheid dat X een verantwoordelijke positie zou bekleden. Na toetsing aan de overige voorwaarden van een arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 7:610 BW komt de rechtbank tot de conclusie, dat de overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van opdracht.

Conclusie

Gelet op het voorgaande is het van belang dat partijen de beoogde rechtsverhouding in ieder geval goed vastleggen in een overeenkomst, zodat hier later geen discussie over kan ontstaan.

Hulp nodig bij het opstellen van een (arbeids)overeenkomst? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Koning Advocaten!

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.