Nieuws

Pas op met het wijzigen van alimentatieafspraken

Pas op met het wijzigen van alimentatieafspraken

Het staat partijen vrij om eerder gemaakte afspraken omtrent partner- of kinderalimentatie te wijzigen.

Dit kan aan de orde zijn bij wijziging van inkomen, maar ook als bijvoorbeeld de gewone verblijfplaats van een kind wijzigt van de ene ouder naar de andere. Maar herleven de oorspronkelijke, “eerste” afspraken weer op het moment dat de oude situatie zich opnieuw voordoet? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hier recent een interessante uitspraak over gedaan.

De casus

De ouders van een minderjarig kind hebben in 2009 een overeenkomst gemaakt omtrent betaling van kinderalimentatie. De vader was gehouden kinderalimentatie aan de moeder te betalen. Het kind van partijen woonde toen bij de moeder.

Eind 2011 is de verblijfplaats van het kind gewijzigd, het kind woonde toen niet meer bij de moeder, maar bij de vader. Kort daarna, begin 2012, hebben de ouders afgesproken dat de vader geen kinderalimentatie meer voor het kind aan de moeder hoefde te betalen. Een logische afspraak, omdat de vader alle (dagelijkse) kosten voor het kind droeg en daarmee aan zijn onderhoudsverplichting voldeed. In 2015 is het kind weer bij de moeder gaan wonen.

Het inmiddels jongmeerderjarige kind vordert in 2019 achterstallige kinderalimentatie over de periode vanaf juni 2015 tot 2019. Het kind doet dit op grond van de afspraken die in 2009 gemaakt zijn, toen het kind nog bij de moeder woonde en de vader kinderalimentatie aan de moeder diende te betalen. Van belang hierbij is, dat de moeder haar vordering op achterstallige alimentatie heeft overgedragen aan het kind.

Het oordeel van het gerechtshof

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in deze zaak dat vanaf het moment dat het kind weer bij de moeder is gaan wonen (in juni 2015) er sprake is van een wijziging van omstandigheden, waardoor vanaf dat moment in beginsel de vader weer gehouden is kinderalimentatie aan de moeder te betalen. Maar, zo stelt het gerechtshof, dat betekent niet dat de oorspronkelijke overeenkomst uit 2009 herleeft. Daarover waren geen afspraken gemaakt, zo is vast komen te staan. De moeder had de rechtbank kunnen verzoeken de kinderalimentatie opnieuw vast te stellen, nadat het kind weer bij haar was komen wonen. Het inmiddels jongmeerderjarige kind ving dus bot in deze procedure.

Conclusie

De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden leert dat men bij een wijziging van omstandigheden, niet zomaar kan terugvallen op eerdere afspraken omtrent (de hoogte van) kinderalimentatie.

Bovendien kan ook de financiële situatie van zowel de betaler als de ontvanger van de alimentatie in de loop der tijd gewijzigd zijn. Hierdoor kan het financieel onwenselijk zijn om terug te vallen op oude afspraken. Net als het vaststellen van alimentatie, is het wijzigen hiervan maatwerk, zo blijkt maar weer. Laat u zich bij een wijziging van omstandigheden, die van invloed kan zijn op de hoogte van de alimentatie, adviseren door één van onze specialisten!

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.