Nieuws

Omgang in coronatijd

Omgang in coronatijd

Kinderen van gescheiden ouders hebben twee gezinnen. Hoe zit het in deze coronatijd met omgang of contact tussen de kinderen met hun ouders en overige leden van die gezinnen?

Hoewel de meeste beperkingen als gevolg van het coronavirus zijn versoepeld, blijven enkele belangrijke maatregelen voorlopig nog gelden. Denk aan de 1,5 meter afstand, die weer niet geldt voor leden van hetzelfde gezin. In hoeverre zijn de coronamaatregelen juridisch van invloed op de lopende of nog vast te stellen omgangsregelingen?

Zorgregelingen lopen zoveel mogelijk gewoon door

De rechtspraak is tot nu toe in veruit de meeste gevallen helder: de coronamaatregelen staan niet in de weg aan de uitvoering van omgangs- of contactregelingen. Slechts als het kind symptomen heeft die samenhangen met het coronavirus, zoals verkoudheid, hoesten of koorts, kan de omgang niet doorgaan. Uiteraard geldt dit ook als één van de ouders of gezinsleden van het kind koorts heeft, dan moet ook het kind 14 dagen in quarantaine.

Is dat het geval, dan geldt dat telefonisch contact of contact via Skype een goed alternatief is, zo bepaalde de rechtbank Noord-Holland in een uitspraak in kort geding van 15 april 2020.

Ook de rechtbank Amsterdam bepaalde in een uitspraak van 12 mei 2020 dat indien de vader geen corona-achtige verschijnselen heeft, hij gewoon met zijn kind contact kan hebben. Dit is in overeenstemming met de huidige richtlijn van het RIVM: in zijn algemeenheid kunnen ouders die niet bij elkaar wonen in het kader van een omgangsregeling ook fysiek contact hebben met hun kinderen, zolang zij geen corona-achtige verschijnselen hebben.

Thuisquarantaine

Indien één van de ouders uit voorzorg zichzelf in thuisquarantaine plaatst, bijvoorbeeld omdat deze ouder behoort tot de risicogroepen, is dat geen reden om ook het kind in thuisquarantaine te houden en aldus de omgangsregeling te doorkruisen, aldus de voorzieningenrechter Den Haag in een uitspraak van
6 mei 2020.

Vrijwel gelijkluidend was de uitspraak van de voorzieningenrechter Midden-Nederland van 6 april 2020. De vader zette in verband met corona de zorgregeling met moeder stop. Hij vreest voor de gezondheid van zijn partner en dochter die tot een risicogroep behoren. De rechtbank oordeelt dat de zorgregeling gelet op de RIVM-richtlijnen mogelijk is. Het contact tussen kind en beide ouders is belangrijk. De man moet dus de omgangsregeling nakomen, en het kind weer na afloop van de omgangsmomenten naar de moeder brengen.

In een uitspraak van de voorzieningenrechter Den Haag van 29 april 2020 werd bepaald dat de sluiting van de scholen als gevolg van het coronavirus niet valt aan te merken als (crisis)vakantie. Het onderwijs vindt nog steeds doorgang, maar dan thuis. Daarom geldt de reguliere zorgregeling en was het de vader niet toegestaan het kind eigenmachtig bij zich te houden. De scholen zijn gelukkig weer open, maar indien onverhoopt in de nabije toekomst wederom sluiting van scholen aan de orde zou zijn, is deze uitspraak richtinggevend.

Conclusie

Het eigenmachtig stopzetten of wijzigen van omgangs- of contactregelingen vanwege de maatregelen rond het coronavirus wordt in principe niet gehonoreerd. Slechts als het kind en/of de ouder ziekteverschijnselen heeft/hebben, kan dit anders zijn.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.