Wwft

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Onze advocaten zijn wettelijk verplicht om bij bepaalde dienstverlening ‘cliëntenonderzoek’ te doen, cliënten te ‘monitoren’, onderzoek te doen naar de herkomst van de middelen die worden gebruikt en ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij een landelijk meldpunt. Deze verplichtingen staan in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Voor meer uitleg over de Wwft kunt u het onderstaande menu raadplegen.

Dienstverlening onder de Wwft

De Wwft is alleen van toepassing als wij advies geven of bijstand verlenen bij:

  • het aan- of verkopen van registergoederen;
  • het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen […];
  • het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen […];
  • werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van belastingadviseurs;
  • het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed; of
  • […] optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.

Contact

De Koning Advocaten B.V.

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 78 630 00 00
F: +31 78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Kamer van Koophandel nummer
23065700

BTW-nummer
NL009658129B01

Image

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.