Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

ambtenarenrechtEen groot aantal werknemers en werkgevers heeft niet te maken met het normale arbeidsrecht, maar met het ambtenarenrecht. Ambtenaar zijn zij die werken in dienst van de overheid, zoals een gemeente. Ook werknemers in het openbaar onderwijs zijn ambtenaar. Het ambtenarenrecht wordt gekenmerkt door termijnen en deze zijn vaak fataal. Elke brief van de werkgever kan een besluit zijn, waartegen bezwaar mogelijk is. Laat men dat na, dan is de weg naar de rechter afgesneden.

De Koning Advocaten weet de weg in de complexe bestuursrechtelijke procedures en heeft een team van specialisten, dat adviseert over zaken als aanstellingen, rechtspositie en ontslag. Aangezien procedures op dit terrein lang kunnen duren worden mogelijkheden tot een schikking maximaal benut. Procedures bij de Rechtbank en Centrale Raad van Beroep worden evenwel niet geschuwd als daarmee resultaat geboekt kan worden. Zowel werkgevers als werknemers kunnen De Koning Advocaten raadplegen voor advies en rechtsbijstand.

 

Wilt u meer weten over ambtenarenrecht? Kijk op onze website www.dekoningarbeidsrecht.nl 

arbeidsrechtWanneer u een arbeidsovereenkomst aangaat, wanneer u werkt, of indien u ontslagen wordt, heeft u te maken met arbeidsrecht. Werkgevers en werknemers weten niet altijd wat hun rechten zijn. Daardoor begaan ze fouten die soms juridisch onherstelbaar zijn. Het arbeidsrecht, dat deel uitmaakt van het sociaal recht, bestaat uit twee delen: het individuele en het collectieve arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt relaties tussen werkgevers en werknemers die arbeid verrichten in ondergeschikt verband. Openbare ambtenaren vallen onder het administratief recht en niet onder het arbeidsrecht. Welke functie u ook vervult, De Koning Advocaten adviseert zowel de werknemer als de werkgever en daarbinnen de bedrijfsjurist, P&O adviseur, management en directie. Wij geven antwoord op vele vragen.

Omdat het arbeidsrecht voortdurend aan verandering onderhevig is, zijn specialisten op dit vakgebied geboden. Onze advocaten op de sectie arbeidsrecht blijven voortdurend op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen, waardoor wij u goed kunnen adviseren. De Koning Advocaten beschikt over kundige en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten die u kunnen uitleggen wat uw rechten in uw specifieke situatie zijn. Onze arbeidsrechtadvocaten houden zich onder andere bezig met zaken als ontslag (individueel en collectief), ontslag op staande voet en ontbindingsprocedures, beëindiging bij ziekte, opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, flexibele arbeidsovereenkomsten (detachering, freelance, ZZP’ers etc.), medezeggenschap, collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s), arbeidsrechtelijke problemen bij bedrijfsovergang (fusies, overnames en outsourcing), ambtenarenrecht en aansprakelijkheid van directieleden.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan onder meer plaatsvinden door wederzijdse opzegging, door een ontslagprocedure via het UWV, door ontbinding via de kantonrechter en door ontslag op staande voet. Deze beëindigingsprocedures verschillen enorm van elkaar en bij iedere vorm moet rekening gehouden worden met specifieke wetgeving. Indien de werkgever een verkeerde weg heeft gevolgd en de werknemer een procedure start, kan het ontslag nietig worden verklaard met als gevolg dat u als werkgever loon verschuldigd bent. U wordt dan geconfronteerd met hoge kosten. Met een goed juridisch advies van De Koning Advocaten bent u meestal voordeliger uit.

VAAN2

VAAN

 

 

 

 

Wilt u meer weten over arbeidsrecht? Kijk op onze website www.dekoningarbeidsrecht.nl 

 

bouwrechtDe Koning Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van bouwrecht oftewel contracten en juridische procedures betreffende de bouw van zowel gebouwen als schepen en andere vaartuigen. Ook is De Koning Advocaten goed thuis in aanbestedingsrecht.

Bouwrecht is een combinatie van regels over vergunningen, bestemmingsplannen, technische voorschriften en complexe contracten. Dit brede scala vergt gespecialiseerde juridische kennis van bestuursrecht en contractenrecht en daarnaast de vaardigheden om te onderhandelen (ook wel mediation genoemd) met de spelers in dit veld zoals projectontwikkelaars, gemeenten, burgers en bouwbedrijven. De Koning Advocaten kan u hierin adviseren en begeleiden. U kunt hierbij denken aan het begeleiden van uw complete bouwproject (contracten en vergunningen), maar tevens aan een discussie met uw makelaar, architect of aannemer. Wij voeren opdrachten uit voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars, makelaars en particuliere vastgoedbezitters.

bestuursrechtBestuursrecht is recht voor, van en tegen het overheidsbestuur. Wie bezwaar wil maken tegen een overheidsbesluit krijgt te maken met formele vereisten en termijnen die fataal kunnen zijn. Vergeet men om bezwaar te maken of is men te laat, dan is meestal geen beroep meer mogelijk bij de rechter.

De Koning Advocaten is thuis in dit rechtsgebied en kan voorkomen dat u uw rechten verspeelt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij bestemmingsplannen, subsidies, bouw- en milieuvergunningen of het slopen van gebouwen.

jeugdrechtOnder deze rechtsvorm vallen onder andere zaken als echtscheiding, omgangsregelingen, kinderalimentatie, partneralimentatie, adoptie, voogdij en dergelijke. Ook op het gebied van familie- en jeugdrecht heeft De Koning Advocaten gespecialiseerde advocaten in huis. 

Uiteraard zijn wij onze cliënten van dienst als een boedelverdeling aan de orde komt of wanneer een convenant moet worden opgesteld. Hetzelfde geldt voor het opstellen van een reële draagkrachtberekening, of u nu werknemer bent, zelfstandige, of werknemer én zelfstandige. Elke omstandigheid of privésituatie vraagt om een specifieke benadering. Het betreft menselijke drama’s en geen mens is hetzelfde. Een goede juridische begeleiding is daarom louterend. De Koning Advocaten is u graag van dienst, en dat begint al met een adviserend gesprek om al uw vragen te beantwoorden.

vFAS-button-250x75

 

 

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website www.dekoningechtscheidingen.nl 

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl