Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is vanaf 1 januari 2015 gefaseerd in werking getreden. Per 1 januari 2015 zijn maatregelen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties van kracht worden. Vanaf 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht aanzienlijk en worden aanpassingen doorgevoerd in de Werkloosheidswet.

Door de wijze van opereren van incassobureaus en faillissementen onder de incassobureaus zijn steeds meer ondernemers zich gaan realiseren dat een incasso beter uit handen kan worden gegeven aan een advocaat.

Als een bestuurder van een motorvoertuig te veel had gedronken kon het CBR een alcoholslotprogramma opleggen. Dit kostte de bestuurder veel geld, omdat het alcoholslot in de auto moest worden geplaatst. Vaak kreeg de bestuurder daarnaast ook nog een straf. Het ging dan om het betalen van een boete en soms zelfs een ontzegging van de rijbevoegdheid. Hierdoor werd de bestuurder dubbel gestraft. Maar, het alcoholslot mag niet meer!

De Koning Advocaten verzond op 2 april 2015 een persbericht. 

Wellicht heeft u het al gemerkt: sinds januari 2015 is er sprake van een belangrijke wijziging in het kindgebonden budget. Met ingang van 2015 zijn enkele (fiscale) kinderregelingen vervallen of opgegaan in nieuwe regelingen. Mogelijk dient daarom de kinderalimentatie te worden verhoogd (of verlaagd). 

Wat betekent dit voor u?

De verkoop van producten via internet heeft de laatste jaren een ware vlucht genomen. Veel ondernemingen hebben een webwinkel waar klanten met één druk op de knop een bestelling kunnen plaatsen. Op 13 juni 2014 is de toepasselijke wetgeving op enkele punten gewijzigd. Die gewijzigde regelgeving geldt voor alle ondernemers die overeenkomsten sluiten met consumenten, of het nu gaat om koop van een product, het leveren van een dienst of een combinatie daarvan.

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal vanaf 1 januari 2015 gefaseerd in werking treden. In dit nieuwsbericht leest u wanneer welke wijzigingen zullen worden doorgevoerd.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben lang het standpunt ingenomen dat het een verzekerde niet is toegestaan om zelf een advocaat naar wens te kiezen. Het ging dan met name om zaken waarbij het niet verplicht is om je te laten bijstaan door een advocaat, zoals kantonzaken en bestuursrechtelijke geschillen.

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl