Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

Als u een geschil heeft en u heeft juridische bijstand nodig, kiest u de advocaat van uw keuze. Dat klinkt logisch. U betaalt de advocaat, dus u bepaalt. In de praktijk is gebleken dat dit niet zo logisch is. in het geval u uw geschil of uw zaak bij een rechtsbijstandsverzekeraar in behandeling geeft.

Recent heeft een kantonrechter geoordeeld dat het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uitdrukkelijke motivering behoeft.

Op 4 maart 2016 berichtte het Algemeen Dagblad dat bij werknemers van een chemische fabriek in Dordrecht sinds de jaren 80 extreem hoge concentraties giftig materiaal in het bloed is geconstateerd.

Recentelijk oordeelde de Hoge Raad dat iedere aangehouden verdachte met ingang van 1 maart 2016 recht heeft op een advocaat tijdens het verhoor.

Het lijkt een logische beslissing: wanneer je een BV hebt waarin geen activiteiten meer worden verricht en er zijn geen middelen om de schuldeisers te voldoen, dan vraag je het faillissement van die vennootschap aan. Dat deze beslissing niet altijd de juiste is, blijkt uit rechtspraak van de Hoge Raad

Per 1 januari 2016 is de wet ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in werking getreden.

Deze wet heeft als doel de belemmeringen voor werkgevers bij het in dienst nemen en in dienst houden van AOW-gerechtigden weg te nemen en daarmee het werken na de AOW-leeftijd op basis van een arbeidsovereenkomst te bevorderen. Werkgevers vrezen bijvoorbeeld voor langdurig ziekteverzuim en de lange loondoorbetalingsperiode tijdens ziekte (104 weken), alsmede de daarmee samenhangende re-integratieverplichtingen en het opzegverbod.

Met ingang van 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Deze aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) betekent dat ernstige datalekken gemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook bij de personen wiens gegevens betrokken zijn bij het datalek. Niet voldoen aan uw verplichtingen kan nu ook leiden tot hoge boetes.

Het aantal mensen dat problemen heeft met het betalen van alimentatie, is de afgelopen jaren bijna verdubbeld. In 2014 heeft het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, de organisatie die onbetaalde alimentatie incasseert, 14.512 verzoeken gekregen om achterstallige alimentatie te incasseren, in 2008 ging het nog om slechts 7.706 verzoeken. 

Werknemers die vanuit huis direct naar een klant reizen mogen de reistijd als werk meetellen, aldus het Europees Hof van Justitie.

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl