Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

Hoe lang duurt het nog? Eén van de vragen die in bijna elke letselschadezaak gesteld wordt.

Voordat een schuldeiser die een vordering heeft op een particulier (= een natuurlijke persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan zijn schuldenaar incassokosten in rekening mag brengen, moet er éérst een (schriftelijke) aanmaning aan die schuldenaar worden verstuurd. Deze aanmaning moet voldoen aan aantal wettelijk voorgeschreven eisen.

Een actieve overheid kan voor veel goede dingen zorgen. Het kan betekenen dat het oude gebouw tegenover uw vestiging eindelijk wordt gerenoveerd.

Het is mogelijk om binnen twee weken nadat de strafbeschikking is uitgereikt, dan wel nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de verdachte bekend is met de strafbeschikking, daartegen verzet in te stellen.

Uw werkgever gaat failliet, wat gebeurt er met uw vakantiedagen?

In maart 2016 heb ik op mijn LinkedInpagina aandacht besteed aan een uitspraak van de rechtbank Amsterdam in een zaak die door een kinderdagverblijf was aangespannen tegen Google.

Indien uw klant niet betaalt en u genoodzaakt bent incassomaatregelen te treffen, is het aanvragen van zijn faillissement één van de middelen die u ter beschikking staat.

Het kan voorkomen dat uw wederpartij het u onmogelijk maakt om aan uw contractuele verplichtingen te voldoen. In een dergelijk geval kan sprake zijn van schuldeisersverzuim.

Hoge rekening ontvangen van de makelaar die u geholpen heeft aan een huurwoning? Die bent u in veel gevallen niet verschuldigd!

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl