Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

Wat moet je met een rechtspersoon (de B.V.) als het leven van je bedrijf erop zit? 

Vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden smartengeldvergoeding voor familie van overledenen of ernstig gewonde slachtoffers.   

Soms is onderwerp van geschil met wèlke partij een overeenkomst nu eigenlijk is gesloten. Met name bij huurcontracten komt het nogal eens voor dat iemand in privé een huurcontract ondertekent, terwijl het bedrijf dat vervolgens het pand gaat gebruiken, een B.V. blijkt te zijn.

Al heel lang leven mens en dier samen. Van oudsher is de hond een belangrijke hulp geweest bij de jacht en heeft het paard de mens gediend om vracht te vervoeren of om te reizen. Dieren nemen tegenwoordig echter steeds vaker een plaats in als gezelschapsdier in het gezin.

Soms krijgen wij de vraag of wij ook zaken ‘pro deo’ (letterlijk: voor God) behandelen. Daarmee worden de zogenoemde ‘toevoegingen’ (ook wel bekend als gefinancierde rechtshulp) bedoeld. Dat houdt in dat een advocaat aan een rechtzoekende wordt toegevoegd en dat de advocaatkosten voor een deel (hoeveel is afhankelijk van het inkomen van de rechtzoekende) door de staat worden gedragen.

Kan een (niet bij wet geregelde) overeenkomst mondeling worden opgezegd, hoewel in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat opzegging schriftelijk dient te geschieden? De Hoge Raad heeft hierover begin juni van dit jaar een interessant arrest gewezen.

U ontvangt een erfenis met een uitsluitingsclausule en u bent getrouwd in gemeenschap van goederen. Of u wilt geld nalaten aan iemand die is getrouwd in gemeenschap van goederen. Waar moet u op letten?

Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als deze een aantal uren per week minder moet gaan werken?

Recentelijk heeft de Minister van Rechtsbescherming een wetsvoorstel ingediend dat strekt tot wijziging van het stelsel van de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Het zal u niet zijn ontgaan dat per 25 mei 2018 de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing is. Van links en rechts worden we gewaarschuwd en geïnformeerd, maar wat daarvan klopt en wat die verordening nou echt inhoudt voor u en uw onderneming blijft wellicht onduidelijk.

Al decennia lang trekken mensen stukjes gemeentegrond bij hun tuin. Indien de gemeente daar meer dan 20 jaar niets tegen doet, kan de gemeente haar eigendomsrecht verliezen en wordt de bezitter van de grond eigenaar. Dit kan, ondanks dat de inbezitneming van die grond ‘te kwader trouw’ was. In de wet heet dit bevrijdende verjaring, in de volksmond ‘landjepik’.

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl