Nieuws

Zieke uitzendkracht, einde van de uitzendovereenkomst?

Zieke uitzendkracht, einde van de uitzendovereenkomst?

In een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de werking van het zogenoemde uitzendbeding bij ziekte van de uitzendkracht.

Het uitzendbeding houdt in dat een uitzendovereenkomst per direct eindigt als de uitzendkracht zijn werk niet meer kan uitvoeren, bijvoorbeeld vanwege ziekte. Dit uitzendbeding geldt alleen gedurende de eerste 26 weken van de uitzendovereenkomst. Bij cao kan deze termijn worden verlengd tot maximaal 78 weken.

In deze zaak was een uitzendkracht door een arbeidsongeval tijdens de werkzaamheden in het bedrijf van de inlener tijdelijk arbeidsongeschikt geraakt. In de cao was opgenomen dat de uitzendovereenkomst eindigt wanneer de inlener de uitzendkracht niet langer wil inlenen. Ook is in de cao opgenomen dat in geval van ziekte of ongeval van de uitzendkracht, de terbeschikkingstelling geacht wordt onmiddellijk te zijn beëindigd op verzoek van de inlener. De uitzendkracht was het hiermee niet eens en vordert doorbetaling van zijn loon. De kantonrechter ging hier niet in mee. Het gerechtshof ging hier wel in mee en stelde dat de cao-bepaling in strijd zou zijn met het wettelijke ontslagverbod tijdens ziekte.

De Hoge Raad volgt het gerechtshof niet en stelt dat de cao-bepaling niet in strijd is met het wettelijke ontslagverbod tijdens ziekte. De Hoge Raad oordeelt dat het uitzendbeding ook in geval van ziekte tot beëindiging van de uitzendovereenkomst kan leiden. Wel merkt de Hoge Raad op dat daarbij is vereist dat de inlener daadwerkelijk een verzoek doet tot beëindiging van de terbeschikkingstelling. Dit verzoek kan niet reeds in een bepaling worden geacht te zijn opgenomen, zoals hierbij in de cao.

Conclusie

Een uitzendbeding is mogelijk. Als de uitzendkracht zich ziekmeldt, dan mag de uitzendovereenkomst dus worden beëindigd, mits door de inlener een daadwerkelijk verzoek wordt gedaan tot beëindiging van de terbeschikkingstelling.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.