Nieuws

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Op 31 maart 2021 heeft het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) bepaald dat, ook als nog geen sprake is van een gerechtelijke procedure, een verzekerde toch al recht heeft om zelf een advocaat te kiezen. 

Deze uitspraak komt niet als een verrassing.

Al vanaf 2009 is er een duidelijke Europese richtlijn op grond waarvan een verzekerde met een rechtsbijstandverzekering het recht heeft een eigen advocaat te kiezen.

De afgelopen jaren proberen rechtsbijstandsverzekeraars zonder succes hier in meer of mindere mate onder uit te komen.

In 2013 besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie al dat een rechtsbijstandsverzekeraar niet kan bepalen dat de kosten van een advocaat naar keuze alleen vergoed worden als de verzekeraar van mening is dat de behandeling aan een ‘externe rechtshulpverlener’ moet worden uitbesteed.

In 2020 maakte hetzelfde Hof duidelijk dat ook voor een buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure het recht bestaat zelf een advocaat te kiezen. Het Kifid verwijst naar deze beslissing van het Hof.

Het standpunt van verzekeraars dat de vrije advocaatkeuze de verzekering onbetaalbaar maakt, snijdt - zoals het Kifid ook aangeeft - geen hout. Verzekeraars hebben al lang geanticipeerd op de vrije advocatenkeuze. Overigens kunnen kosten van een verzekering ook nooit rechtvaardigen dat afbreuk wordt gedaan aan een fundamenteel Europees recht.

Conclusie

De conclusie is dat ook als u bent verzekerd voor rechtsbijstand u er goed aan doet om bij een geschil direct contact op te nemen met uw eigen advocaat.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.