Nieuws

Hoe zit het met een tussentijdse opzegbepaling in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Hoe zit het met een tussentijdse opzegbepaling in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam, waarin op 11 augustus 2021 uitspraak is gedaan, was sprake van een arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Partijen hebben op enig moment een vaststellingsovereenkomst gesloten, teneinde het dienstverband tussentijds, met wederzijds goedvinden, te beëindigen. In de vaststellingsovereenkomst werd (alsnog) een tussentijdse opzegbepaling (ten aanzien van de arbeidsovereenkomst) opgenomen.

De werknemer heeft vervolgens een WW-uitkering aangevraagd, maar het UWV heeft deze uitkering geweigerd. Althans, het UWV stelde zich op het standpunt dat de werknemer pas aanspraak zou kunnen maken op een WW-uitkering per het moment waarop de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarin geen tussentijdse opzegmogelijkheid was vermeld, eigenlijk zou eindigen.

De rechtbank oordeelde dat niet alleen de bij aanvang van de arbeidsovereenkomst geldende bepalingen van die arbeidsovereenkomst relevant zijn. Een arbeidsovereenkomst - ook als die voor bepaalde tijd is aangegaan - kan gaandeweg worden aangepast, onder andere door het opnemen van een opzegbeding. Het in de vaststellingsovereenkomst opgenomen tussentijdse opzegbeding is rechtsgeldig, aldus de rechtbank. Dit heeft tot gevolg dat het UWV de WW-uitkering ten onrechte heeft geweigerd.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.