Nieuws

Pas op (loslopende) dieren!

Pas op (loslopende) dieren!

Al heel lang leven mens en dier samen. Van oudsher is de hond een belangrijke hulp geweest bij de jacht en heeft het paard de mens gediend om vracht te vervoeren of om te reizen. Dieren nemen tegenwoordig echter steeds vaker een plaats in als gezelschapsdier in het gezin.

Het aantal gezelschapsdieren of huisdieren in Nederland neemt toe. Uit een in opdracht van de overheid uitgevoerd onderzoek blijkt dat het totaal aantal gezelschapsdieren in Nederland in 2014 ten opzichte van 2010 met ruim 12% toegenomen is tot circa 33,4 miljoen dieren.

Aansprakelijkheid voor dieren

Hoewel het hebben van een huisdier natuurlijk vooral erg gezellig en ontspannend kan zijn, brengt het ook risico’s met zich mee. Voor het baasje, maar ook voor anderen. U kunt bijvoorbeeld met de fiets ten val komen door een onverwachts overstekende kat, uw dochter kan gebeten worden door een hond en u kan letsel oplopen bij een paardenrit op het paard van uw vriendin. Omdat de eigen energie van het dier een onberekenbaar element bevat, heeft de wetgever bepaald dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade (artikel 6:179 BW). Dat betekent dat indien er schade wordt geleden door ‘het eigen gedrag’ van het dier, zijn baas hiervoor aansprakelijk is. Wordt de schade veroorzaakt doordat het dier door zijn baas geleid wordt dan geldt de (gewone) aansprakelijkheidsnorm van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad).

Wat is er precies gebeurd en wie is ‘het baasje’?

De rechtspraak over de aansprakelijkheid voor dieren is omvangrijk en zeer casuïstisch. Of aansprakelijkheid van de bezitter van het dier wordt aangenomen hangt er van af wat in de procedure aan de hand van bewijsstukken en getuigenverklaringen komt vast te staan. Indien de door de eiser geschetste toedracht van het ongeluk niet komt vast te staan, omdat de lezingen hierover (te ver) uiteenlopen, dan kan de rechter de vordering om die reden afwijzen.

Wat ook met regelmaat voorkomt is dat de eiser ‘het baasje’ van het dier dat het ongeluk heeft veroorzaakt niet kan vinden of de verkeerde voor zich heeft. De wetgever zegt dat de bezitter aansprakelijk is voor de door ‘zijn’ dier aangerichte schade. Of iemand een dier houdt en of hij dit voor zichzelf doet wordt op grond van de wet naar verkeersopvatting en op grond van uiterlijke feiten beoordeeld. Voor het vaststellen van het bezit van het dier zal van belang zijn of het dier door het baasje verzorgd wordt en of hij bijvoorbeeld in de woning of tuin van het baasje overnacht. Het bezit is niet zomaar een gegeven. Indien iemand zich enkel om een dier bekommert of eenmalig het dier laat verzorgen door de dierenarts, is hij niet per se bezitter van het dier. Blijft onbekend wie ‘het baasje’ is of heeft het dier in het geheel geen bezitter dan moet het slachtoffer zijn schade in principe zelf dragen.

Tips bij een ongeluk met een (loslopend) dier

Aangezien het aantal huisdieren in Nederland toeneemt: Pas op voor (loslopende) dieren! Mocht er toch iets vervelends met een hond, kat of paard gebeuren: verzamel direct zo veel mogelijk informatie, probeer uit te zoeken wie ‘het baasje’ is en vraag naar de contactgegevens van diens verzekeraar. Indien er getuigen zijn leg dan hun waarnemingen zo zorgvuldig mogelijk vast en bewaar hun contactgegevens. Met een letselschadeadvocaat kan de bezitter van het dier dan aansprakelijk gesteld worden en kan getracht worden om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij.

Foto: jawh on Foter

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.