Nieuws

Maakt de nieuwe ontslaggrond (cumulatiegrond), ontslag eenvoudiger?

Maakt de nieuwe ontslaggrond (cumulatiegrond), ontslag eenvoudiger?

Het blijkt niet eenvoudig om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verkrijgen op de cumulatiegrond. 

Cumulatiegrond

Per 1 januari 2020 is een nieuwe ontslaggrond in de wet opgenomen, de zogenaamde ‘i-grond’, ook wel genoemd: de cumulatiegrond.

De arbeidsovereenkomst kan op deze grond door de kantonrechter worden ontbonden ‘indien sprake is van omstandigheden, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Volgens de wetgever blijkt in de praktijk dat zich situaties kunnen voordoen waarin ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd wordt geacht, terwijl niet (volledig) aan één van de wettelijke ontslaggronden is voldaan. Rechters zouden daardoor onvoldoende maatwerk kunnen leveren. De cumulatiegrond zou dit kunnen oplossen.

Rechtspraak

De vraag is hoe de cumulatiegrond in de praktijk in de rechtspraak uitwerkt.

Vanaf 1 januari 2020 zijn inmiddels een aantal uitspraken gewezen in zaken waarin een beroep op de cumulatiegrond is gedaan. In alle uitspraken is het beroep op de cumulatiegrond afgewezen.

Wat valt uit deze uitspraken af te leiden?

  • De werkgever dient het beroep op de cumulatiegrond te onderbouwen door aan te geven welke omstandigheden uit twee of meer van de wettelijke ontslaggronden ertoe hebben geleid dat in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, alsmede waarom;
  • Er dient sprake te zijn van ten minste één bijna voldragen ontslaggrond wil een combinatie ervan met een andere ontslaggrond tot ontbinding kunnen leiden;
  • Verschillende onvoldoende onderbouwde ontslaggronden bij elkaar nemen, is niet voldoende voor een succesvol beroep op de cumulatiegrond.

Conclusie

De cumulatiegrond geeft de rechter de ruimte om minder streng toe te zien op het vereiste van het voldragen zijn van ontslaggronden. Maar dat lijkt alleen aan de orde indien door de werkgever voldoende is geprobeerd die gronden voldragen te laten zijn.

Het blijkt dus niet eenvoudig om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verkrijgen op de cumulatiegrond. Laat u goed adviseren!

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.