Nieuws

Kijk uit met een opzegtermijn!

Kijk uit met een opzegtermijn!

Er zijn contracten waarvoor speciale wetten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten of huurovereenkomsten. In de wet zijn voor die overeenkomsten regelingen opgenomen over opzegging. Daarvan kan vaak niet worden afgeweken.

Voor de meeste contracten is in de wet niets over opzegging geregeld. Partijen kunnen dan zelf uitmaken wat zij afspreken over opzegging.

Het komt voor dat partijen vergeten iets af te spreken over een opzegtermijn. Dat betekent dan natuurlijk niet dat zij niet van elkaar af kunnen. Dat kan vrijwel altijd wel. De vraag is alleen: wat is dan een redelijke opzegtermijn?. Daarover kan helaas vooraf niet 100 % zekerheid worden gekregen. Dat hangt namelijk af van ‘de omstandigheden van het geval’. Dat geeft weinig houvast. Wel kan aan de hand van soortgelijke zaken een goede indicatie worden gegeven van wat een redelijke termijn is.

Als partijen wel een opzegtermijn hebben afgesproken kan de rechter deze toch ‘buiten werking’ stellen. De rechter zal echter niet snel afwijken van wat er is afgesproken. Hij zal dat pas doen als wat is afgesproken in zijn visie heel onredelijk uitpakt. 

Of een afgesproken opzegtermijn heel onredelijk is, zal ook weer van geval tot geval moeten worden bekeken. Als een partij net gouden bergen heeft beloofd en de andere partij mocht er daarom op rekenen dat het contract nog lange tijd zou lopen, kan dat betekenen dat een langere opzegtermijn geldt dan is afgesproken. Daarbij speelt een rol hoe afhankelijk de andere partij is van het contract, of er fors is geïnvesteerd speciaal voor dit contract en hoe professioneel partijen zijn.

Het komt ook voor dat het contract wel eindigt op een korte termijn, maar dat er aan de andere partij wel een schadevergoeding moet worden betaald.

Het advies is dus kijk uit met een opzegtermijn!

  • Spreek altijd af wat de opzegtermijn is of wanneer het contract eindigt;
  • Vermeld duidelijk onder welke voorwaarden er kan worden opgezegd;
  • Als geen termijn is afgesproken vraag juridisch advies over wat een redelijke opzegtermijn is;
  • Let er op dat – zeker als er door een partij van uit mag worden gegaan dat de overeenkomst nog lang voortduurt  – mogelijk een langere opzegtermijn geldt dan is afgesproken en soms zelfs schadevergoeding moet worden betaald. 

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.