Nieuws

Indexering maximale transitievergoeding per 1 januari 2017

Indexering maximale transitievergoeding per 1 januari 2017

Bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever dient de werkgever een transitievergoeding te voldoen indien de werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt ook indien een tijdelijk contract niet wordt verlengd.

De werknemer heeft eveneens recht op een transitievergoeding indien hij zelf ontslag neemt of een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt, vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Voor 50-plussers geldt - tot 2020 - een hogere transitievergoeding.

Het maximumbedrag van de transitievergoeding bedraagt thans, in 2016, € 76.000,-- bruto. Indien het jaarsalaris hoger is, bedraagt de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Jaarlijks wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding met ingang van 1 januari geïndexeerd. Per 1 januari 2017 zal de maximale transitievergoeding met 1,6% worden geïndexeerd, waarbij de uitkomst wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000,00.

De maximale transitievergoeding zal met ingang van 1 januari 2017 € 77.000,00 bedragen òf een jaarsalaris als dat hoger is.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.