Nieuws

Alimentatie: hoe zit het nu?

Alimentatie: hoe zit het nu?

 

De vechtscheiding die veel stellen in eerste instantie uit alle macht trachten te voorkomen, is dan een feit. Vooral als kinderen in de scheiding betrokken zijn, is dat een kwalijke zaak. Met deze bijdrage wordt inzicht gegeven in enkele regels over alimentatie, die houvast kunnen bieden bij scheiding. Zo kan escalatie voorkomen worden.

Binnen het familierecht is alimentatie een van de heetste hangijzers. Alimentatie leidt vaak tot heftige discussies, waarbij er bovendien sprake is van veel misverstanden. Helaas leiden discussies en misverstanden in veel gevallen tot escalatie. De vechtscheiding die veel stellen in eerste instantie uit alle macht trachten te voorkomen, is dan een feit. Vooral als kinderen in de scheiding betrokken zijn, is dat een kwalijke zaak.
Met deze bijdrage wordt inzicht gegeven in enkele regels over alimentatie, die houvast kunnen bieden bij scheiding. Zo kan escalatie voorkomen worden.

Wat geldt voor zowel kinder- als partneralimentatie

 • Eerst en vooral geldt dat het berekenen van alimentatie maatwerk is. Wat uw collega, vriend, vriendin, nieuwe partner ontvangt of betaalt aan alimentatie zegt niets over wat u moet betalen of zou moeten ontvangen. Ook niet als (bijvoorbeeld) uw inkomen bijna gelijk is of u ook twee kinderen in dezelfde leeftijd heeft.
 • Uiteraard zijn er wel regels en richtlijnen voor de hoogte van alimentatie. Deze regels staan in het Rapport Alimentatienormen en worden ook wel de Tremanormen genoemd. Het Rapport Alimentatienormen is te vinden op de website van De Rechtspraak. De regels zijn geen wet, maar aanbevelingen voor rechters, die in de praktijk overigens vrijwel altijd gevolgd worden.
 • Alimentatie gaat niet alleen over wat de betaler kan missen, dit heet juridisch de draagkracht. Eerst moet gekeken worden wat er nodig is voor de ontvanger (de behoefte of bij kinderalimentatie, de kosten voor de kinderen). Bij partneralimentatie moet bovendien nog onderzocht worden of de ontvanger zelf in het levensonderhoud kan voorzien, door bijvoorbeeld (meer) te gaan werken. Dit heet behoeftigheid.
 • Schulden kunnen een rol spelen bij de bepaling van de draagkracht van de onderhoudsplichtige ouder, zelfs als die schulden zijn ontstaan na afloop van de relatie en zelfs als niet wordt afgelost op de schulden. Let wel, rechters zullen over het algemeen schulden die onnodig zijn aangegaan of schulden waarvan de schuldenaar zich eenvoudig kan bevrijden niet in mindering brengen op de draagkracht.

Wat geldt voor kinderalimentatie

 • Ouders zijn altijd onderhoudsplichtig voor hun kinderen.
 • Kinderalimentatie moet betaald worden totdat het kind 21 jaar is geworden. Daarna kan het kind zelfstandig om doorbetaling vragen.
 • Er kan geen verkorting afgesproken worden van de termijn dat kinderalimentatie betaald wordt.
 • Ouders kunnen niet afspreken dat kinderalimentatie niet betaald wordt. Ook niet in het geval van co-ouderschap.
 • Kinderalimentatie heeft te allen tijde voorrang op partneralimentatie, ook als het kind 18, 19 of 20 jaar oud is.
 • De hoogte van de kinderalimentatie is mede afhankelijk van de mate waarin de betaler de zorgtaken op zich neemt. Dit heet zorgkorting. Hoe vaker het kind bij de betaler is, hoe hoger de zorgkorting.
 • Ook bij co-ouderschap kan sprake zijn van betaling van kinderalimentatie.
 • Een stiefouder kan ook onderhoudsplichtig zijn voor het kind van zijn/haar partner.
 • Een stiefouder is onderhoudsplichtig als deze gehuwd is met de ouder van het kind en het kind tot zijn of haar gezin behoort.
 • Als de ouder samenwoont met een nieuwe partner, is die nieuwe partner niet onderhoudsplichtig voor het kind.
 • Ook als een kind niet erkend is, is er voor de verwekker van het kind een onderhoudsverplichting.
 • Ook als de ouders nooit samengewoond hebben is er sprake van kinderalimentatie. De berekening hiervoor wijkt wel af van de situatie dat de ouders wel met het kind een gezin hebben gevormd.
 • Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar.
 • Kinderalimentatie is bedoeld voor de verzorging van opvoeding van kinderen. Als de kinderalimentatie gespaard wordt, om dit later ineens aan het kind te betalen, wordt daarmee niet voldaan aan de onderhoudsverplichting.

Wat geldt voor partneralimentatie

 • De wet kent geen partneralimentatieverplichting voor samenwoners. Onderling kunnen andere afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld in een samenlevingscontract.
 • Partneralimentatie kan maximaal 12 jaar na datum scheiding verschuldigd zijn. Verlenging hiervan is mogelijk, maar de lat ligt zeer hoog hiervoor.
 • Zijn er geen kinderen geboren en heeft het huwelijk korter dan 5 jaar geduurd, dan is verplichting dat partneralimentatie betaald moet worden gelijk aan de duur van het huwelijk.
 • Partneralimentatie kan wel uitgesloten worden, bijvoorbeeld in een (echtscheidings)convenant.
 • Het is mogelijk om partneralimentatie ineens af te kopen.
 • Partneralimentatie is voor de betaler fiscaal aftrekbaar en wordt belast bij de ontvanger. Partneralimentatie is daarom een bruto bedrag.
 • Het betalen van lasten van de ex-echtgenoot kan een vorm van partneralimentatie zijn, bijvoorbeeld als de woonlasten van de ex-echtgenoot door de ander betaald worden.

Het vaststellen van zowel kinder- als partneralimentatie is en blijft maatwerk. Als onvoldoende inzicht gegeven wordt in de wijze waarop een bedrag aan kinder- of partneralimentatie is berekend, kunnen de gevolgen voor een of beide ex-partners verstrekkend zijn. Laat u zich daarom bijstaan door een ter zake kundig adviseur. De Koning Advocaten kan u en uw ex-partner ook op basis van mediation bijstaan. Op die manier kunt u samen komen tot de uitgangspunten voor alimentatie, waarna een berekening van de alimentatie gemaakt kan worden.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.