Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

Soms is onderwerp van geschil met wèlke partij een overeenkomst nu eigenlijk is gesloten. Met name bij huurcontracten komt het nogal eens voor dat iemand in privé een huurcontract ondertekent, terwijl het bedrijf dat vervolgens het pand gaat gebruiken, een B.V. blijkt te zijn.

Een dergelijke situatie was ook aan de orde in een zaak waarin eind augustus dit jaar uitspraak is gedaan door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 augustus 2018

Het gaat in deze zaak om een verhuurder, Y, die met een huurder een (onder)huurovereenkomst bedrijfsruimte heeft gesloten. Er is een huurachterstand ontstaan en vanwege deze huurachterstand heeft Y X in persoon (hierna ‘X’) gedagvaard.

De tekst van de overeenkomst vermeldt dat de huurder is; “De heer X, woonachtig te ………….. zaak drijvende onder de naam ‘X bedrijf’, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer …….’.  

X voert het verweer dat niet hij (in persoon) maar zijn B.V. de huurder is. Hij heeft gesteld dat ‘het in de huurovereenkomst vermelde Kamer van Koophandel nummer van zijn B.V. is en dat de B.V. dus de contractuele wederpartij van Y is’. Van belang is dat de B.V. een ‘lege vennootschap’ is die geen enkel verhaal biedt. Y heeft er dus alle belang bij dat hij X in persoon kan aanspreken op de betaling van de huurachterstand.

Het gerechtshof haalt bij de beoordeling van het verweer van X in deze zaak het zogeheten “Kribbebijter-arrest” aan (HR 11 maart 1977, NJ 1977/521). In dat arrest ging het over de vraag wanneer iemand bij het sluiten van een overeenkomst in eigen naam als wederpartij is opgetreden of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon. Dit hangt ten eerste af van de verklaringen die hij hierover tegen zijn contractspartij heeft gedaan. Daarnaast is relevant wat de contractspartijen over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden.

Volgens het gerechtshof heeft Y in deze zaak - hoewel het in het huurcontract opgenomen Kamer van Koophandel nummer betrekking heeft op een B.V. en niet op een eenmanszaak - niettemin uit het contract terecht mogen afleiden dat X in privé de huurder was, en niet de door X genoemde B.V.

Het gerechtshof heeft daarbij met name groot gewicht toegekend aan de letterlijke bewoordingen van de overeenkomst, dat wil zeggen het vermelden van de naam van X als huurder en vervolgens het gebruik van de bewoordingen ‘zaakdrijvende onder de naam’, hetgeen duidt op een eenmanszaak. Ook de verdere bewoordingen van de huurovereenkomst duidden volgens het gerechtshof op een natuurlijk persoon als huurder, en niet op een B.V. Zo stond er onder meer te lezen dat huurder ‘woonachtig is’ op een bepaald adres.

Tenslotte overweegt het gerechtshof dat enkel uit de vermelding van het Kamer van Koophandel nummer, dat van de B.V. van X bleek te zijn, niet door Y hoefde te worden opgemaakt dat het contract met een ander dan X als eenmanszaak is gesloten. Pas bij nader onderzoek, waartoe Y niet verplicht was volgens het gerechtshof, had bij Y twijfel kunnen zijn ontstaan over de vraag wie haar contractspartner was.

Het gerechtshof concludeert dan ook dat het door X gevoerde verweer dat de verkeerde partij zou zijn aangesproken niet slaagt. Y kan dus opgelucht ademhalen en X dient wel degelijk in privé de achterstallige huur aan Y te voldoen.

Meer weten?

De uitspraak van het gerechtshof is naar mijn idee correct en onderstreept het belang van een zorgvuldige beschrijving van de contractspartijen in een overeenkomst. De Koning Advocaten is gespecialiseerd in onder andere het contractenrecht en het huurrecht en kan u hierover van advies voorzien.

 

marlies dumans

Marlies Dumans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 078-630 00 00

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl