Joyce Gonlag

Image

Mr. J. Gonlag

Telefoon
078 - 630 00 00

E-mail
j.gonlag@dekoningadvocaten.nl

Joyce Gonlag

Joyce is sinds 2002 werkzaam bij De Koning Advocaten. Joyce houdt zich met name bezig met het adviseren en het procederen op het gebied van het arbeidsrecht (ontslagrecht, reorganisaties, medezeggenschapsrecht, concurrentiebedingen, cao-recht, arbeidsongevallen, loonvorderingen etc.) in de ruimste zin, het ambtenarenrecht en het sociale zekerheidsrecht ten behoeve van ondernemingen en particulieren.

Tevens gaat haar interesse uit naar bijzondere arbeidsverhoudingen, zoals de overeenkomst van opdracht, de statutair bestuurder, de uitzendkracht, de gesubsidieerde werknemer, de docent, de ZZP-er, etc., alsmede naar zaken waarbij arbeidsrechtelijke kwesties raakvlakken hebben met het verbintenissenrecht. Daarnaast heeft Joyce een ruime ervaring opgedaan in zaken betreffende het familie-, huur- en verbintenissenrecht.

Opleidingen
Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA).

Praktijkgroepen
Arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheidsrecht.

Lid van
Lid van de specialisatieverenigingen Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) en Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN).

Talen
Engels.