Beëindiging met wederzijds goedvinden: Uw overeenkomst controleren

Weet waar u op moet letten

U kunt samen met uw werkgever afspreken hoe en per wanneer uw arbeidsovereenkomst zal eindigen. Dit wordt ook wel de beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

Het voordeel hiervan is dat er geen procedure bij de kantonrechter of bij het UWV gevolgd hoeft te worden terwijl u meestal wel recht krijgt op een WW-uitkering. Daarvoor is onder meer belangrijk dat uit de vaststellingsovereenkomst a) blijkt dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij uw werkgever ligt en b) dat aan u geen verwijt van de ontstane situatie kan worden gemaakt.

In een vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over:

 • De wijze van beëindiging (met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst).
 • Datum einde arbeidsovereenkomst, bij voorkeur met inachtneming van de (fictieve) opzegtermijn.
 • De ontslagvergoeding, de hoogte daarvan en de termijn waarbinnen deze wordt betaald.
 • Eventuele vrijstelling van werk met behoud van salaris.
 • Uitbetaling van vakantietoeslag en niet genoten vakantiedagen.
 • Uitbetaling van een bonus of dertiende maand.
 • Terugbetaling of juist kwijtschelding van studiekosten.
 • Afgifte van een (positief) getuigschrift en referenties.
 • Vervallen van een non-concurrentie- en/of relatiebeding.
 • Vergoeding van de juridische kosten.
 • Teruggave van goederen zoals lease auto, telefoon, laptop e.d.
 • Pensioenopbouw cq. -aanspraken.
 • Finale kwijting.
 • De afspraken in een vaststellingsovereenkomst zijn soms gebaseerd op een sociaal plan of een cao, maar meestal worden deze afspraken bepaald in de onderhandelingen. Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding de basis voor onderhandelingen.

Laat uw overeenkomst checken door onze arbeidsrecht advocaten

Wilt u zekerheid over de inhoud van uw overeenkomst? Bel ons (078 - 630 000) en laat uw vaststellingsovereenkomst door ons checken voordat u tekent. Dat kan u veel ellende besparen. Vanaf € 250,- excl. BTW is dit mogelijk.

Als wij een goede kans zien om er een betere regeling voor u uit te halen, dan laten wij u dit ook weten. In dat geval maken wij met u een nadere afspraak over onze kosten voor het vervolg.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.