Procederen of verweer voeren

Procederen

Als u een ontslagprocedure wilt starten tegen uw werknemer, dan zijn er twee routes:

  • ontslag aanvragen bij UWV
  • ontbinding vragen aan de Kantonrechter

De ontslagroute via het UWV is vanaf 1 juli 2015 wettelijk verplicht voorgeschreven in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. De ontslagroute via de kantonrechter is vanaf 1 juli 2015 wettelijk verplicht voorgeschreven voor alle overige ontslaggronden (waaronder o.a. disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie).

Over een te starten ontslagprocedure informeren wij u graag verder.

Wat hebben wij van u nodig?

In ieder geval een compleet personeelsdossier, d.w.z. tenminste de volgende stukken:

  • Arbeidsovereenkomst
  • Laatste 3 loonstroken
  • Functionerings-, beoordelings- en gespreksverslagen
  • Formele waarschuwingen
  • Toelichting ontslagreden
  • (In geval van reorganisatie) laatste 3 jaarrekeningen, prognose komend half jaar, voorlopige winst en verliesrekening laatste half jaar, volledige lijst personeel

Ook als u een andere procedure wilt beginnen (bv. kort geding of schadevergoeding) neem dan telefonisch met ons contact op, bel 078 - 630 0000 of stuur ons uw vraag per e-mail.

Verweer voeren

Als uw (ex) werknemer u als werkgever in een procedure heeft betrokken, dan is het belangrijk om direct actie te ondernemen. Wij kunnen uw belangen snel en adequaat behandelen als wij op tijd worden ingeschakeld.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.