Tips voor ontslag bij een statutair directeur

Weet u wel zeker dat u een “echte” statutair directeur bent (bent u benoemd door de AvA/RvC en is er een benoemingsbesluit)? De enkele inschrijving als zodanig in de Kamer van Koophandel (KvK) is niet voldoende. Controleer de Statuten van het bedrijf en uw arbeidsovereenkomst. Vraag bij de KvK een kopie van het inschrijvingsformulier op.

Zijn de juiste termijnen en alle formaliteiten wel in acht genomen bij de totstandkoming van het ontslagbesluit? Zo niet, dan is het ontslagbesluit wellicht nietig.
Is er sprake van ziekte / arbeidsongeschiktheid, dan is waarschijnlijk sprake van een opzegverbod. De onderneming dient vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken aan de rechter, om uw dienstverband te laten eindigen.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.