Strafontslag

Een ontslag op staande voet is niet mogelijk in het ambtenarenrecht, dit in tegenstelling tot het arbeidsrecht. Toch kan een ambtenaar bij wijze van straf worden ontslagen. Daar is natuurlijk wel een heel traject voor nodig en bovendien dient er een dossier te zijn waaruit blijkt dat de ambtenaar (zeer) ernstig plichtsverzuim heeft begaan.

Plichtsverzuim wordt omschreven als het doen of nalaten van iets wat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Hieronder valt bijvoorbeeld het overtreden van voorschriften, het niet uitvoeren van dienstopdrachten en zelfs het herhaaldelijk hebben van loonbeslag wordt als plichtsverzuim gezien. De ambtenaar dient geconfronteerd te worden met het vermeende plichtsverzuim en dient hierover aan het bevoegd gezag verantwoording af te leggen. Het bevoegd gezag bepaalt uiteindelijk de strafmaat waarbij strafontslag dus mogelijk is.

Plichtsverzuim kan zich niet alleen in de werksfeer afspelen, ook in de privésfeer kan plichtsverzuim worden gepleegd dat voor het bevoegd gezag reden kan zijn de ambtenaar te willen ontslaan.

Indien u bij wijze van disciplinaire maatregel ontslagen wordt als ambtenaar, staan wij u graag bij om te beoordelen of dit ontslag gegrond is. Bel of mail ons om een vrijblijvende afspraak te maken.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.