icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl
    linkedin1

Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-rechtsgebieden

arbeidsrechtWanneer u een arbeidsovereenkomst aangaat, wanneer u werkt, of indien u ontslagen wordt, heeft u te maken met arbeidsrecht. Werkgevers en werknemers weten niet altijd wat hun rechten zijn. Daardoor begaan ze fouten die soms juridisch onherstelbaar zijn. Het arbeidsrecht, dat deel uitmaakt van het sociaal recht, bestaat uit twee delen: het individuele en het collectieve arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt relaties tussen werkgevers en werknemers die arbeid verrichten in ondergeschikt verband. Openbare ambtenaren vallen onder het administratief recht en niet onder het arbeidsrecht. Welke functie u ook vervult, De Koning Advocaten adviseert zowel de werknemer als de werkgever en daarbinnen de bedrijfsjurist, P&O adviseur, management en directie. Wij geven antwoord op vele vragen.

Omdat het arbeidsrecht voortdurend aan verandering onderhevig is, zijn specialisten op dit vakgebied geboden. Onze advocaten op de sectie arbeidsrecht blijven voortdurend op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen, waardoor wij u goed kunnen adviseren. De Koning Advocaten beschikt over kundige en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten die u kunnen uitleggen wat uw rechten in uw specifieke situatie zijn. Onze arbeidsrechtadvocaten houden zich onder andere bezig met zaken als ontslag (individueel en collectief), ontslag op staande voet en ontbindingsprocedures, beëindiging bij ziekte, opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, flexibele arbeidsovereenkomsten (detachering, freelance, ZZP’ers etc.), medezeggenschap, collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s), arbeidsrechtelijke problemen bij bedrijfsovergang (fusies, overnames en outsourcing), ambtenarenrecht en aansprakelijkheid van directieleden.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan onder meer plaatsvinden door wederzijdse opzegging, door een ontslagprocedure via het UWV, door ontbinding via de kantonrechter en door ontslag op staande voet. Deze beëindigingsprocedures verschillen enorm van elkaar en bij iedere vorm moet rekening gehouden worden met specifieke wetgeving. Indien de werkgever een verkeerde weg heeft gevolgd en de werknemer een procedure start, kan het ontslag nietig worden verklaard met als gevolg dat u als werkgever loon verschuldigd bent. U wordt dan geconfronteerd met hoge kosten. Met een goed juridisch advies van De Koning Advocaten bent u meestal voordeliger uit.

VAAN2

VAAN

 

 

 

 

Wilt u meer weten over arbeidsrecht? Kijk op onze website www.dekoningarbeidsrecht.nl 

 

Specialist Arbeidsrecht

albert-kluwenMr. Albert Kluwen helpt u graag verder!

Telefoon:
078 - 630 00 00

E-mail:
a.kluwen@dekoningadvocaten.nl

Bel mij terug

Ongeldig

Ongeldig

Invalid Input

Ongeldig

Invalid Input

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl