Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

Bent u gestopt tijdens een opleiding? Vraag juridisch advies!

Het aantal mensen dat problemen heeft met het betalen van alimentatie, is de afgelopen jaren bijna verdubbeld. In 2014 heeft het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, de organisatie die onbetaalde alimentatie incasseert, 14.512 verzoeken gekregen om achterstallige alimentatie te incasseren, in 2008 ging het nog om slechts 7.706 verzoeken. 

Werknemers die vanuit huis direct naar een klant reizen mogen de reistijd als werk meetellen, aldus het Europees Hof van Justitie.

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is vanaf 1 januari 2015 gefaseerd in werking getreden. Per 1 januari 2015 zijn maatregelen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties van kracht worden. Vanaf 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht aanzienlijk en worden aanpassingen doorgevoerd in de Werkloosheidswet.

Door de wijze van opereren van incassobureaus en faillissementen onder de incassobureaus zijn steeds meer ondernemers zich gaan realiseren dat een incasso beter uit handen kan worden gegeven aan een advocaat.

Als een bestuurder van een motorvoertuig te veel had gedronken kon het CBR een alcoholslotprogramma opleggen. Dit kostte de bestuurder veel geld, omdat het alcoholslot in de auto moest worden geplaatst. Vaak kreeg de bestuurder daarnaast ook nog een straf. Het ging dan om het betalen van een boete en soms zelfs een ontzegging van de rijbevoegdheid. Hierdoor werd de bestuurder dubbel gestraft. Maar, het alcoholslot mag niet meer!

De Koning Advocaten verzond op 2 april 2015 een persbericht. 

Wellicht heeft u het al gemerkt: sinds januari 2015 is er sprake van een belangrijke wijziging in het kindgebonden budget. Met ingang van 2015 zijn enkele (fiscale) kinderregelingen vervallen of opgegaan in nieuwe regelingen. Mogelijk dient daarom de kinderalimentatie te worden verhoogd (of verlaagd). 

Wat betekent dit voor u?

De verkoop van producten via internet heeft de laatste jaren een ware vlucht genomen. Veel ondernemingen hebben een webwinkel waar klanten met één druk op de knop een bestelling kunnen plaatsen. Op 13 juni 2014 is de toepasselijke wetgeving op enkele punten gewijzigd. Die gewijzigde regelgeving geldt voor alle ondernemers die overeenkomsten sluiten met consumenten, of het nu gaat om koop van een product, het leveren van een dienst of een combinatie daarvan.

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal vanaf 1 januari 2015 gefaseerd in werking treden. In dit nieuwsbericht leest u wanneer welke wijzigingen zullen worden doorgevoerd.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben lang het standpunt ingenomen dat het een verzekerde niet is toegestaan om zelf een advocaat naar wens te kiezen. Het ging dan met name om zaken waarbij het niet verplicht is om je te laten bijstaan door een advocaat, zoals kantonzaken en bestuursrechtelijke geschillen.

Call me back request

Ongeldig

Ongeldig

Invalid Input

Ongeldig

Invalid Input

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post PO Box 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl