Kun je afspreken dat kinderalimentatie niet meer wijzigt?

Kun je afspreken dat kinderalimentatie niet meer wijzigt?

Soms spreken ouders in het ouderschapsplan of scheidingsconvenant af dat hun bijdrage in de kosten van de kinderen (de kinderalimentatie) in de toekomst niet meer kan wijzigen.

Dit heet een “niet-wijzigingsbeding”. In de rechtspraak heerste onduidelijkheid over de vraag of een niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie is toegestaan. De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 1 november 2019 duidelijkheid gegeven over deze vraag.

De casus

In de betreffende zaak hadden de ouders afgesproken dat de overeengekomen kinderalimentatie niet bij rechterlijke uitspraak zal worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheden, ook niet als de ouders een hoger inkomen of meer draagkracht voor de alimentatie zouden krijgen. Alleen in het geval de vader in een werkloosheids- en/of arbeidsongeschiktheidssituatie komt te verkeren en hij aldus een lager inkomen zou genieten, is het toegestaan wijziging van de kinderalimentatie te verzoeken.

De vragen die aan de Hoge Raad werden voorgelegd zijn:

  • Is een bepaling, waarbij afgesproken wordt dat kinderalimentatie niet meer kan wijzigen, gelet op de aard van kinderalimentatie, nietig?
  • Zo niet, is de bepaling wel nietig als ten nadele van de onderhoudsgerechtigde (het kind dus) wordt afgeweken?
  • Als het niet-wijzigingsbeding is toegestaan, welke toets moet de rechter aanleggen, indien toch om wijziging van kinderalimentatie wordt verzocht?

Het oordeel van de Hoge Raad [1]

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor zover een niet-wijzigingsbeding inhoudt dat een toename van de draagkracht van een onderhoudsplichtige of van de behoefte van het kind niet kan leiden tot een hogere kinderalimentatie, dit beding nietig is.

Daarentegen is volgens de Hoge Raad een niet-wijzigingsbeding, waarbij is afgesproken dat een afname van de draagkracht van een onderhoudsplichtige of van de behoefte van het kind niet kan leiden tot een lagere kinderalimentatie, niet nietig. Ouders mogen dit zo afspreken, maar daarbij mogen de belangen van eventuele kinderen uit andere relaties niet in het geding komen. Die kinderen mogen niet de dupe worden van een te hoge kinderalimentatie ten behoeve van hun halfbroer(s) of –zus(sen).

Kan een niet-wijzigingsbeding doorbroken worden?

Indien de alimentatieplichtige ouder toch een wijziging wil van te hoge alimentatie, hoewel is afgesproken om deze juist niet te wijzigen, dan is dat mogelijk, maar hiervoor geldt een zware toets. De rechter moet beoordelen of de draagkracht van de onderhoudsplichtige ouder zodanig is verminderd dat hij niet langer in staat is in zijn eigen levensonderhoud te voorzien bij het ongewijzigd in stand laten van de vastgestelde kinderalimentatie.

Bedenkt u zich daarom goed of u een niet-wijziging van kinderalimentatie wilt afspreken en laat u zich hierbij adviseren!

Gerelateerde artikelen