Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

Het zal u niet zijn ontgaan dat per 25 mei 2018 de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing is. Van links en rechts worden we gewaarschuwd en geïnformeerd, maar wat daarvan klopt en wat die verordening nou echt inhoudt voor u en uw onderneming blijft wellicht onduidelijk.

Al decennia lang trekken mensen stukjes gemeentegrond bij hun tuin. Indien de gemeente daar meer dan 20 jaar niets tegen doet, kan de gemeente haar eigendomsrecht verliezen en wordt de bezitter van de grond eigenaar. Dit kan, ondanks dat de inbezitneming van die grond ‘te kwader trouw’ was. In de wet heet dit bevrijdende verjaring, in de volksmond ‘landjepik’.

Hoe lang duurt het nog? Eén van de vragen die in bijna elke letselschadezaak gesteld wordt.

Voordat een schuldeiser die een vordering heeft op een particulier (= een natuurlijke persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan zijn schuldenaar incassokosten in rekening mag brengen, moet er éérst een (schriftelijke) aanmaning aan die schuldenaar worden verstuurd. Deze aanmaning moet voldoen aan aantal wettelijk voorgeschreven eisen.

Een actieve overheid kan voor veel goede dingen zorgen. Het kan betekenen dat het oude gebouw tegenover uw vestiging eindelijk wordt gerenoveerd.

Het is mogelijk om binnen twee weken nadat de strafbeschikking is uitgereikt, dan wel nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de verdachte bekend is met de strafbeschikking, daartegen verzet in te stellen.

Uw werkgever gaat failliet, wat gebeurt er met uw vakantiedagen?

In maart 2016 heb ik op mijn LinkedInpagina aandacht besteed aan een uitspraak van de rechtbank Amsterdam in een zaak die door een kinderdagverblijf was aangespannen tegen Google.

Indien uw klant niet betaalt en u genoodzaakt bent incassomaatregelen te treffen, is het aanvragen van zijn faillissement één van de middelen die u ter beschikking staat.