Ontslag: Wat te doen bij ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet kan op verzoek van de werknemer door de kantonrechter worden vernietigd. Anders dan vóór 1 juli 2015 het geval was, kan het ontslag dus niet meer met een brief, buiten rechte, worden vernietigd.

In de procedure bij de kantonrechter kan tevens betaling van het achterstallig loon en doorbetaling van het toekomstig loon worden gevorderd. De werkgever kan een (voorwaardelijk) tegenverzoek indienen, wat betreft ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

In plaats van vernietiging kan op verzoek van de werknemer ook een billijke vergoeding worden toegekend door de kantonrechter.

Bent u het niet eens met uw ontslag op staande voet, dan is het zaak zo snel mogelijk contact op te nemen met een ontslagrechtspecialist. De termijn voor het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter is kort en bedraagt namelijk maar 2 maanden.

Gerelateerde artikelen