Tips voor ontslag bij een statutair directeur

Weet u wel zeker dat u een “echte” statutair directeur bent (bent u benoemd door de AvA/RvC en is er een benoemingsbesluit)? De enkele inschrijving als zodanig in de Kamer van Koophandel (KvK) is niet voldoende. Controleer de Statuten van het bedrijf en uw arbeidsovereenkomst. Vraag bij de KvK een kopie van het inschrijvingsformulier op.

Zijn de juiste termijnen en alle formaliteiten wel in acht genomen bij de totstandkoming van het ontslagbesluit? Zo niet, dan is het ontslagbesluit wellicht nietig.
Is er sprake van ziekte / arbeidsongeschiktheid, dan is waarschijnlijk sprake van een opzegverbod. De onderneming dient vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken aan de rechter, om uw dienstverband te laten eindigen.

Gerelateerde artikelen