Bent u echt wel statutair directeur?

Het is van groot belang om eerst te achterhalen of u echt statutair directeur bent of een ‘gewone’ werknemer die als directeur is ingeschreven in het Handelsregister. Daarvoor zijn een aantal zaken van belang:

Bent u officieel benoemd door de AvA (RvC) en is er een (al dan niet) schriftelijk benoemingsbesluit?

  • Hebt u zich zelf ingeschreven bij de KvK als bestuurder of heeft bijvoorbeeld de aandeelhouder (of Holding) dat gedaan?
  • Hebben alle aandeelhouders het inschrijvingsformulier ondertekend of hebt u het alleen getekend?
  • Ondertekent u de jaarstukken van de onderneming persoonlijk?
  • Is er voor (of door) u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?

Een geldig benoemingsbesluit met een inschrijving bij de KvK is meestal voldoende om aan te nemen dat u statutair directeur (bestuurder) bent.

Gerelateerde artikelen