Ontslag op eigen verzoek

Een ambtenaar kan altijd zelf om ontslag verzoeken.Formeel is voor het ontslag vervolgens een besluit nodig van het bestuursorgaan waar hij werkzaam is. Het bestuursorgaan zal meestal de opzegtermijn in acht nemen, deze varieert van 1 tot en met 3 maanden. Er zijn een aantal gevallen waarbij de ambtenaar nog kan terugkomen op zijn verzoek tot ontslag. Een voorbeeld is wanneer de ontslagbrief onder druk of dreiging tot stand is gekomen.

Gerelateerde artikelen