Aanstellingsbesluit en tijdelijke aanstellingen

Een ambtenaar wordt aangesteld door middel van een besluit. In dit besluit is geregeld welke functie de ambtenaar gaat vervullen en in welke salarisschaal hij of zij wordt ingedeeld (bezoldiging). In de huidige economische situatie begint de ambtenaar doorgaans met een tijdelijk dienstverband van bijvoorbeeld een jaar. Daarna is er bij goed functioneren vaak zicht op een vast dienstverband.

Gerelateerde artikelen